Zastrzeżenie

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności („Zrzeczenie się”, „Umowa”) jest umową pomiędzy whichdatingguides.com („whichdatingguides.com”, „nas”, „my” lub „nasz”) a Tobą („Użytkownik”, „Ty” lub „Twój ”). Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności określa ogólne wytyczne, warunki i zasady korzystania z witryny internetowej whichdatingguides.com oraz wszelkich jej produktów lub usług (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).

Reprezentacja

Wszelkie poglądy lub opinie reprezentowane w tej Witrynie należą wyłącznie do twórców Treści i nie reprezentują opinii osób, instytucji lub organizacji, z którymi portal dateguides.com lub twórcy mogą lub nie mogą być związani w celach zawodowych lub osobistych, chyba że zostało to wyraźnie określone. Żadne poglądy ani opinie nie mają na celu zniesławienia żadnej religii, grupy etnicznej, klubu, organizacji, firmy ani osoby.

Treść i komentarze

Nie możesz modyfikować, drukować ani kopiować żadnej części Witryny. Włączenie jakiejkolwiek części tej Witryny do innej pracy, czy to w formie drukowanej, elektronicznej lub w innej formie, lub włączenie jakiejkolwiek części Witryny do innej witryny internetowej poprzez osadzanie, umieszczanie w ramkach lub w inny sposób bez wyraźnej zgody whichdatingguides.com jest zabronione.

Możesz zgłaszać uwagi do Treści dostępnych w Serwisie. Przesyłając lub w inny sposób udostępniając jakiekolwiek informacje do whichdatingguides.com, udzielasz firmie whichdatingguides.com nieograniczonego, wieczystego prawa do rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, reprodukcji, ponownego wykorzystywania i kopiowania informacji w niej zawartych. Za pośrednictwem Serwisu nie możesz podszywać się pod inną osobę. Nie możesz publikować treści zniesławiających, oszukańczych, obscenicznych, zawierających groźby, naruszających prawa do prywatności innej osoby lub w inny sposób niezgodnych z prawem. Nie możesz publikować treści, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób lub podmiotów. Zabrania się publikowania treści zawierających wirusy komputerowe lub inny kod mający na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie działania jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego. Przesyłając lub publikując Treści w Witrynie, udzielasz firmie whichdatingguides.com prawa do edycji i, jeśli to konieczne, usunięcia Treści w dowolnym czasie iz dowolnego powodu.

Odszkodowanie

Niniejsza Witryna akceptuje formy reklamy, sponsoringu, płatnych reklam lub innych form wynagrodzenia. review-dating.com jest wynagradzane za opiniowanie produktów, usług, stron internetowych i różnych innych tematów. Otrzymane wynagrodzenie może mieć wpływ na treści reklamowe, tematy lub posty zamieszczane w Serwisie. Treść sponsorowana, przestrzeń reklamowa lub post nie zawsze mogą być identyfikowane jako treści płatne lub sponsorowane. Niektóre łącza w Witrynie mogą być „linkami partnerskimi”. Oznacza to, że jeśli klikniesz link i kupisz przedmiot, którydatingguides.com może otrzymać prowizję partnerską.

Odszkodowania i gwarancje

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w Witrynie były poprawne, review-dating.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji. Wszystkie informacje w Witrynie są dostarczane „tak jak są”, bez gwarancji kompletności, dokładności, aktualności lub wyników uzyskanych w wyniku wykorzystania tych informacji oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. W żadnym wypadku review-dating.com ani jej partnerzy, pracownicy lub agenci nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje zawarte w Witrynie ani za jakiekolwiek wtórne, specjalne lub podobne szkody, nawet jeśli zostanie powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Informacje w Witrynie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie mają na celu udzielania porad prawnych, finansowych, medycznych ani żadnego innego rodzaju profesjonalnej porady. W razie potrzeby zasięgnij profesjonalnej pomocy. Ponadto informacje zawarte w Witrynie i stronach, do których prowadzą linki do niej i z niej, mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez ostrzeżenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Zastrzeżenia dotyczącego Witryny lub Usług w dowolnym momencie, po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszego Zastrzeżenia na stronie internetowej. Kiedy to zrobimy, zaktualizujemy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany.

Przyjęcie tego zastrzeżenia

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejsze Zastrzeżenie i zgadzasz się na wszystkie jego warunki. Uzyskując dostęp do Witryny, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszym Zastrzeżeniem. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszego Zastrzeżenia, nie masz upoważnienia do korzystania z Witryny ani dostępu do niej.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia, skontaktuj się z nami.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 28 lutego 2020 r

Whichdatingguides.com

Najnowsze recenzje
Ocena 5,0
Strona jest prosta, skuteczna, łatwa w użyciu.
Ocena 4,8
Strona jest prosta, skuteczna, łatwa w użyciu.
Ocena 3,5
Członkostwo Premium zapewnia pełny dostęp do strony.
Ocena 2,5
Strona jest prosta, skuteczna, łatwa w użyciu.
Best Site Lust 18
Recenzja Lust 18
Drugie miejsce Flirtila
Recenzja Flirtila