Regulamin

Niniejszy regulamin („Warunki”, „Umowa”) jest umową między whichdatingguides.com („whichdatingguides.com”, „nas”, „my” lub „nasz”) a Tobą („Użytkownikiem”, „Tobą” lub "Twój"). Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania z witryny internetowej whatdatingguides.com oraz dowolnego z jej produktów lub usług (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).

Konta i członkostwo

Jeśli utworzysz konto w Witrynie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach konta oraz wszelkie inne działania podjęte w związku z tym kontem. Możemy monitorować i przeglądać nowe konta, zanim będziesz mógł się zalogować i korzystać z naszych Usług. Podanie fałszywych danych kontaktowych dowolnego rodzaju może skutkować rozwiązaniem Twojego konta. Musisz natychmiast powiadomić nas o wszelkich nieautoryzowanych korzystaniach z Twojego konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony użytkownika, w tym jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań. Możemy zawiesić, wyłączyć lub usunąć Twoje konto (lub dowolną jego część), jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub że twoje zachowanie lub treść miałyby tendencję do niszczenia naszej reputacji i dobrej woli. Jeśli usuniemy Twoje konto z powyższych powodów, nie możesz ponownie zarejestrować się do naszych Usług. Możemy zablokować Twój adres e-mail i adres protokołu internetowego, aby zapobiec dalszej rejestracji.

Treść użytkownika

Nie posiadamy żadnych danych, informacji ani materiałów („Treści”), które przesyłasz w Witrynie w trakcie korzystania z Usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, rzetelność, stosowność i własność intelektualną lub prawo do korzystania z całej przesłanej treści. Możemy monitorować i przeglądać Treści na Stronie internetowej przesłane lub utworzone za pomocą naszych Usług przez Ciebie. O ile nie zostanie to wyraźnie dozwolone przez użytkownika, korzystanie z Witryny nie daje nam licencji na używanie, powielanie, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie Treści stworzonej przez użytkownika lub przechowywanej na koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub w podobnych celach. Ale udzielasz nam pozwolenia na dostęp, kopiowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie, przeformatowywanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści Twojego konta użytkownika wyłącznie zgodnie z wymaganiami w celu świadczenia Usług dla Ciebie. Bez ograniczania jakichkolwiek z tych oświadczeń lub gwarancji, mamy prawo, ale nie obowiązek, według własnego uznania odmówić lub usunąć dowolną Zawartość, która w naszej uzasadnionej opinii narusza którąkolwiek z naszych zasad lub jest w jakikolwiek sposób szkodliwa lub budzące sprzeciw.

Rozliczenia i płatności

Płacisz wszystkie opłaty lub obciążenia na swoje konto zgodnie z opłatami, obciążeniami i warunkami fakturowania obowiązującymi w momencie, gdy opłata lub obciążenie jest należne. Jeśli, naszym zdaniem, zakup stanowi transakcję obarczoną wysokim ryzykiem, będziemy wymagać od ciebie kopii ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez rząd i ewentualnie kopii ostatniego wyciągu bankowego dla użytej karty kredytowej lub debetowej na zakup. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany produktów i cen produktów w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie również prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia.

Dokładność informacji

Czasami w Witrynie mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, dostępności, promocji i ofert. Zastrzegamy sobie prawo do poprawienia wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Witrynie lub jakiejkolwiek powiązanej Usługi są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) . Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w Witrynie, w tym, bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona aktualizacja lub data odświeżenia zastosowana w Witrynie nie powinny być brane pod uwagę w celu wskazania, że wszystkie informacje w Witrynie lub powiązanej Usługi zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Usługi stron trzecich

Jeśli zdecydujesz się włączyć, uzyskać dostęp lub korzystać z usług stron trzecich, poinformuj, że twój dostęp i korzystanie z takich innych usług podlegają wyłącznie warunkom takich innych usług, a my nie popieramy, nie ponosimy odpowiedzialności za , i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakiegokolwiek aspektu takich innych usług, w tym, między innymi, ich zawartości lub sposobu, w jaki przetwarzają dane (w tym dane użytkownika) lub jakiejkolwiek interakcji między użytkownikiem a dostawcą takich innych usług. Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko review-dating.com w odniesieniu do takich innych usług. review-dating.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z udostępnieniem, dostępem lub korzystaniem z takich usług lub uzależnieniem od praktyk ochrony prywatności, procesów bezpieczeństwa danych lub innych zasad takich innych usług. Może być konieczne zarejestrowanie się lub zalogowanie do takich innych usług na odpowiednich stronach internetowych. Włączając wszelkie inne usługi, wyraźnie zezwalasz review-dating.com na ujawnienie swoich danych, jeśli jest to konieczne w celu ułatwienia korzystania lub umożliwienia korzystania z takich innych usług.

Kopie zapasowe

Wykonujemy regularne kopie zapasowe Witryny i Treści i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić kompletność i dokładność tych kopii zapasowych. W przypadku awarii sprzętu lub utraty danych automatycznie przywrócimy kopie zapasowe, aby zminimalizować wpływ i przestoje.

Reklamy

Podczas korzystania z Witryny możesz nawiązać korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów, pokazujących swoje towary lub usługi za pośrednictwem Witryny. Wszelkie takie działania oraz wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką działalnością są wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, zobowiązania ani odpowiedzialności za taką korespondencję, zakup lub promocję między Tobą a taką osobą trzecią.

Linki do innych stron internetowych

Chociaż ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, nie oznacza to, bezpośrednio ani pośrednio, żadnej zgody, powiązania, sponsorowania, poparcia lub powiązania z jakąkolwiek linkowaną stroną internetową, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Niektóre linki w Witrynie mogą być „linkami partnerskimi”. Oznacza to, że jeśli klikniesz link i kupisz przedmiot, review-dating.com otrzyma prowizję partnerską. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie ani ocenę i nie gwarantujemy ofert żadnych firm lub osób ani zawartości ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych stron trzecich. Powinieneś dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z dowolnej witryny, do której uzyskujesz dostęp poprzez link z tej witryny. Twoje linki do innych stron zewnętrznych są na własne ryzyko.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad dotyczących Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu opublikowania zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, zaktualizujemy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej umowy, skontaktuj się z nami.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 28 lutego 2020 r

Whichdatingguides.com

Najnowsze recenzje
Ocena 5,0
Strona jest prosta, skuteczna, łatwa w użyciu.
Ocena 4,8
Strona jest prosta, skuteczna, łatwa w użyciu.
Ocena 3,5
Członkostwo Premium zapewnia pełny dostęp do strony.
Ocena 2,5
Strona jest prosta, skuteczna, łatwa w użyciu.
Best Site Lust 18
Recenzja Lust 18
Drugie miejsce Flirtila
Recenzja Flirtila